ΕΜΕΚ A.E. ΕΣΠΑ Image

Μilestones

We continue to develop.

2017

Today EMEK Group constitutes a contemporary, powerful and pioneering Company for the construction of Mechanical Structures and Equipment with roofed, functional production facilities extending over a surface of 12.000 m2, in privately owned land of 50.000 m2.

1996

In 1996 aiming at expanding its activities in the field of Civil Engineering Projects, the Group founded ΕΜΕΚ ATE General Contractor.

1990

Το 1990, γίνεται Ανώνυμη Εταιρία. Οι αρχικές εγκαταστάσεις επεκτείνονται έχοντας έκταση 16.000 τμ.

1979

Το 1979, η εταιρία μετασχηματίζεται σε εταιρικό σχήμα με τη συμμετοχή 2 νέων εταίρων και μεταφέρει τις εγκαταστάσεις της στον Ασπρόπυργο.

1965

Το 1965, η EMEK ιδρύεται σαν ατομική επιχείρηση αναλαμβάνοντας τεχνικά υδραυλικά έργα.