ΕΜΕΚ A.E. ΕΣΠΑ Image

50 Χρόνια ΕΜΕΚ

Συνεχίζουμε να αναπτυσσόμαστε.

2017

Σήμερα, ο όμιλος EMEK είναι μία σύγχρονη, ισχυρή και πρωτοπόρος Εταιρία Μηχανολογικών Κατασκευών και Εξοπλισμού έχοντας στεγασμένες λειτουργικές εγκαταστάσεις που καλύπτουν 12.000 τμ., σε ιδιόκτητη έκταση 50.000 τμ..

1996

Το 1996, με πρόθεση την επέκταση των δραστηριοτήτων της στον τομέα των Έργων Πολιτικού Μηχανικού. ιδρύει την Τεχνική Εταιρία ΕΜΕΚ Α.Τ.Ε., με τη συμμετοχή 3 νέων μελών στο εταιρικό σχήμα

1990

Το 1990, γίνεται Ανώνυμη Εταιρία. Οι αρχικές εγκαταστάσεις επεκτείνονται έχοντας έκταση 16.000 τμ.

1979

Το 1979, η εταιρία μετασχηματίζεται σε εταιρικό σχήμα με τη συμμετοχή 2 νέων εταίρων και μεταφέρει τις εγκαταστάσεις της στον Ασπρόπυργο.

1965

Το 1965, η EMEK ιδρύεται σαν ατομική επιχείρηση αναλαμβάνοντας τεχνικά υδραυλικά έργα.