Θυγατρικές Εταιρίες

Παρέχουμε Ολοκληρωμένες Υπηρεσίες

Η ΕΜΕΚ, επεκτείνοντας τις δραστηριότητές της στον τομέα των έργων Πολιτικού Μηχανικού, ίδρυσε το 1996 την τεχνική εταιρεία ΕΜΕΚ Α.Τ.Ε.

Η ΕΜΕΚ ΑΤΕ, παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις στο σχεδιασμό και την εκτέλεση έργων με το κλειδί στο χέρι. Σημαντικά έργα αναφοράς είναι «Αναβάθμιση Υποδομών Ναυπηγείων Σκαραμαγκά» και η «Αποθείωση της 3ης Μονάδας ΑΗΣ Μεγαλόπολης».

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών της στα Βαλκάνια, η ΕΜΕΚ ίδρυσε την εταιρεία EMEK BG.