ΕΜΕΚ A.E. ΕΣΠΑ Image

Εταιρικό Προφίλ

Ο Όμιλος ΕΜΕΚ σχεδιάζει και κατασκευάζει σύνθετα Έργα, ικανοποιώντας τις πλέον αυστηρές απαιτήσεις ποιότητας.

Με παρουσία πλέον των 50 ετών στις Κατασκευές και τη Βιομηχανική Παραγωγή, δραστηριοποιούμαστε σε εγχώριο και διεθνές επίπεδο στους τομείς της Ενέργειας, των Υποδομών, του Πετρελαίου & Φυσικού Αερίου και των Βιομηχανικών Εγκαταστάσεων.

Στον τομέα των έργων, ξεκινώντας το 1965 από τη βιομηχανία, ο όμιλος ΕΜΕΚ εξελίχθηκε αναλαμβάνοντας σημαντικά έργα σε Μονάδες Ηλεκτροπαραγωγής, Διυλιστήρια και Βαριά Βιομηχανία. Παράλληλα, εδραιώθηκε ως ένας από τους σημαντικότερους κατασκευαστές Χαλύβδινων Γεφυρών και Βιομηχανικών Κτιρίων στην Ελλάδα. Σήμερα, σε συνεργασία με διεθνείς εταιρείες προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις στους παραπάνω τομείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Στον τομέα της Βαριάς Βιομηχανικής παραγωγής, διαθέτουμε στον Ασπρόπυργο, μια από τις κορυφαίες εγκαταστάσεις στην Ελλάδα. Ο υφιστάμενος εξοπλισμός καλύπτει κάθε ανάγκη για την καθετοποιημένη παραγωγή ακόμη και των πιο σύνθετων μηχανολογικών κατασκευών. Στο πελατολόγιο μας συγκαταλέγονται οι μεγαλύτεροι όμιλοι της Ελλάδας και του εξωτερικού που δραστηριοποιούνται στους τομείς της Ηλεκτροπαραγωγής, Έργων ΑΠΕ, Διυλιστηρίων, Βαριάς Βιομηχανίας και Υποδομών.

Η ανάπτυξη του ομίλου βασίζεται στο εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό που περιλαμβάνει περισσότερους από 20 μηχανικούς και 150 άτομα διοικητικό και εργατοτεχνικό προσωπικό.