ΕΜΕΚ A.E. ΕΣΠΑ Image

Έργα Υποδομών & EPC

Ο όμιλος ΕΜΕΚ, αναλαμβάνει έργα με το κλειδί στο χέρι συμπεριλαμβανομένων και έργων πολιτικού μηχανικού μέσω της θυγατρικής της ΕΜΕΚ Α.Τ.Ε.

Παρουσίαση

Έργα Υποδομών & EPC

Διαθέτοντας ιδιόκτητο στόλο μηχανημάτων Έργου και Ανυψωτικών, Μηχανικούς και Τεχνικό Προσωπικό όλων των ειδικοτήτων, ο όμιλος ΕΜΕΚ είναι σε θέση να εκτελέσει Σύνθετα Τεχνικά Έργα.

Στη γκάμα των έργων μας περιλαμβάνονται η κατασκευή και η ανέγερση γεφυρών, η κατασκευή βιομηχανικών υποδομών και εγκαταστάσεων, κ.α.

Η εταιρεία μελετά και εκτελεί έργα  που περιλαμβάνουν εργασίες όπως:

  • Χωματουργικά
  • Έργα Πολιτικού Μηχανικού
  • Μηχανολογική Ανέγερση
  • Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις
  • Συστήματα Αυτοματισμού