ΕΜΕΚ A.E. ΕΣΠΑ Image

Γέφυρα Τρίπολης - Καλαμάτας (Τ4)

ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & EPC, ΤΣΑΚΩΝΑ

Τοξοτή γέφυρα αυτοκινητόδρομου Τρίπολης - Καλαμάτας (Τ4)

Αυτοκινητόδρομος Τρίπολης - Καλαμάτας, Τμήμα Παραδείσια Τσακώνα

Μέσα στο Έργο

Πρόκειται για την 2η μεγαλύτερη γέφυρα στην Ελλάδα από πλευράς ανοίγματος μετά την γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου και συγκαταλέγεται μεταξύ των μεγαλύτερων τοξωτών γεφυρών παγκοσμίος.

Ο Τοξωτός φορέας διατομής σταθερού ύψους 2,8 μέτρων και πλάτους 1,6 μέτρων είναι προσβάσιμος εσωτερικά σε όλο το μήκος και έχει κατασκευαστεί από χαλύβδινα ελάσματα πάχους έως 120mm. Το συνολικό βάρος της μεταλλικής κατασκευής της τοξωτής γέφυρας είναι 3650 τόνοι.