ΕΜΕΚ A.E. ΕΣΠΑ Image

Ορυχεία & Μεταλλεία

Η εταιρεία δραστηριοποιείται από το 1978 στον τομέα Μεταλλείων/Ορυχείων/Βαριάς Βιομηχανίας έχοντας στο πελατολόγιό της ελληνικές και πολυεθνικές εταιρείες.

 

Παρουσίαση

Ορυχεία & Μεταλλεία

Έχοντας εκτελέσει μεγάλο αριθμό έργων παρέχουμε στους πελάτες μας καινοτόμες λύσεις στα πλέον δύσκολα τεχνικά προβλήματα.

Διαθέτουμε εξειδικευμένο προσωπικό που σε συνδυασμό με το δίκτυο συνεργατών μας, αναλαμβάνει έργα:

  • Εκπονώντας τις απαραίτητες μελέτες
  • Κατασκευάζοντας εξοπλισμό όπως: Μεταφορικές ταινίες, Σιλό, Σακόφιλτρα, Ηλεκτρόφιλτρα, Δεξαμενές, Δεξαμενές Επίπλευσης, Ξηραντήρια, Κλιβάνους και Τμήματα Κλιβάνων, Μύλους Τσιμέντου, Μύλους Χώματος
  • Εγκαθιστώντας/Ανεγείροντας τον εξοπλισμό
  • Εγκαθιστώντας όλα τα απαραίτητα δίκτυα σωληνώσεων
  • Προμηθεύοντας και εγκαθιστώντας τον απαραίτητο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό και συστήματα ελέγχου
  • Εκτελώντας όλες τις απαραίτητες δοκιμές και θέτοντας σε λειτουργία τις εγκαταστάσεις.

Επίσης, προσφέρουμε υπηρεσίες σε εν λειτουργία εγκαταστάσεις, όπως:

  • Επισκευή και Συντήρηση Εξοπλισμού
  • Αναβάθμιση Υφιστάμενου Εξοπλισμού

Τέλος, παρέχοντας ολοκληρωμένες υπηρεσίες διοίκησης έργων διασφαλίζουμε την εκτέλεση τους εντός των χρονοδιαγραμμάτων και του προϋπολογισθέντος κόστους χωρίς κανένα συμβιβασμό σε θέματα ασφάλειας & ποιότητας.