ΕΜΕΚ A.E. ΕΣΠΑ Image

Οικονομικά Στοιχεία

Τα οικονομικά στοιχεία της ΕΜΕΚ Α.Ε.

Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2022

Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2021

Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2020