ΕΜΕΚ A.E. ΕΣΠΑ Image

Διαθέσιμες Θέσεις

Αυτη τη στιγμή δεν υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις εργασίας.Με την αποστολή του βιογραφικού σας εκδηλώνετε το ενδιαφέρον σας να περιληφθείτε στη διαδικασία αξιολόγησης για την κάλυψη τόσο της συγκεκριμένης θέσης που προκάλεσε το ενδιαφέρον σας, όσο και για άλλες θέσεις, τρέχουσες ή μελλοντικές, με βάση τα προσόντα και τις δεξιότητές σας, όπως αποτυπώνονται στο βιογραφικό σας σημείωμα.

Η ΕΜΕΚ θα διατηρήσει το βιογραφικό σας στα αρχεία της για περίοδο δώδεκα (12) μηνών και θα αξιολογεί το περιεχόμενό του σε σχέση με απαιτούμενα προσόντα θέσεων εργασίας που θα προκύψουν στο μέλλον. Μετά την πάροδο των δώδεκα (12) μηνών, το βιογραφικό σας θα διαγραφεί αυτομάτως από τα αρχεία της ΕΜΕΚ.

Εφόσον επιθυμείτε να συνεχίσετε να περιλαμβάνεστε στη διαδικασία αξιολόγησης, παρακαλούμε να αποστείλετε εκ νέου το βιογραφικό σας ανανεωμένο, ακόμα και στην περίπτωση που δεν υπάρχει κάποια θέση προς κάλυψη.

Μπορείτε να ζητήσετε τη διαγραφή του βιογραφικού σας από τα αρχεία της ΕΜΕΚ σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, αποστέλλοντας σχετικό email στο πρόσωπο επικοινωνίας της ΕΜΕΚ για θέματα προσωπικών δεδομένων στην ηλεκτρονική διεύθυνση dpo@emek.gr

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία και προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και τα δικαιώματά σας με βάση το ισχύον νομικό πλαίσιο ακολουθείστε τον σύνδεσμο Όροι Χρήσης.

Κάνοντας κλικ στο κουμπί "Αποστολή", συναινείτε με τα παραπάνω και συμφωνείτε με τους όρους χρήσης.

Αποστολή Βιογραφικού

Βρίσκεστε στην ενότητα Ευκαιρίες Καριέρας. Συμπληρώνοντας την παρακάτω φόρμα μπορείτε να στείλετε το βιογραφικό σας σημείωμα.

Βιογραφικό :
Επιλογή αρχείου