ΕΜΕΚ A.E. ΕΣΠΑ Image

Πυλώνες για Ανεμογεννήτριες

Είμαστε ο σημαντικότερος κατασκευαστής Πυλώνων Ανεμογεννητριών στη ΝΑ Ευρώπη.

Παρουσίαση

Πυλώνες για Ανεμογεvνήτριες

Η ΕΜΕΚ Α.Ε. ξεκίνησε να κατασκευάζει πυλώνες ανεμογεννητριών το 2000. Η υψηλή τεχνογνωσία σε συνδυασμό με την εμπειρία μας, μας καθιστούν το σημαντικότερο παραγωγό πυλώνων ανεμογεννητριών στην ΝΑ Ευρώπη. Η δυναμικότητα παραγωγής, ξεπερνά τους 450 τομείς ετησίως.

Η παραγωγή μας είναι καθετοποιημένη. Ο αναλυτικός σχεδιασμός, η προμήθεια των υλικών και του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού των πυλώνων γίνεται από την εταιρεία μας.

Στη συνέχεια ακολουθεί η προετοιμασία, η διαμόρφωση και η συγκόλλησή τους ώστε να δημιουργηθούν οι τομείς. Κάθε πυλώνας αποτελείται από 3-5 τομείς. Αυτοί αμμοβάλλονται και βάφονται σε κλειστό θάλαμο αμμοβολής/βαφής σε ελεγχόμενες συνθήκες. Τέλος, στους τομείς εγκαθίσταται ο απαραίτητος ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός.

Οι τομείς μεταφέρονται προς φόρτωση σε έναν από τους λιμένες που βρίσκονται κοντά στις εγκαταστάσεις μας (Πειραιάς, Ελευσίνα).

Οι μέγιστες διαστάσεις των τομέων είναι:

  • Διάμετρος: 4.5m
  • Μήκος: 35m
  • Βάρος: 80t

Στους πελάτες μας συγκαταλέγονται οι μεγαλύτεροι κατασκευαστές ανεμογεννητριών παγκοσμίως.