ΕΜΕΚ A.E. ΕΣΠΑ Image

Οι Εγκαταστάσεις μας

Η ΕΜΕΚ Α.Ε. διαθέτει μια από τις μεγαλύτερες και καλύτερα οργανωμένες μονάδες βαριάς βιομηχανικής παραγωγής στην Ελλάδα, ικανή να εξυπηρετήσει και τα πιο απαιτητικά έργα.

Ενδεικτικά στοιχεία των εγκαταστάσεων και δυνατοτήτων παραγωγής μας:

  • Στεγασμένοι Χώροι 12.000m2 σε οικόπεδο 50.000m2
  • Παραγωγική Δυναμικότητα 20.000tn χάλυβα ετησίως
  • Ικανότητα κυλινδραρίσματος ελασμάτων πάχους 80mm σε πλάτος 3.000mm
  • Μηχανές Αυτόματης Συγκόλλησης Βυθιζόμενου Τόξου (Automatic SubmergedArcWelding).
  • Γερανογέφυρες για τη διαχείριση τμημάτων κατασκευών με βάρος μέχρι 80t
  • Υπερσύγχρονος Θάλαμος Αμμοβολής-Βαφής, ελεγχόμενης θερμοκρασίας/υγρασίας, με δυνατότητα βαφής κατασκευών με μήκος έως 35m.

Οι εγκαταστάσεις παραγωγής βρίσκονται στην περιοχή του Ασπροπύργου πλησίον της Αττικής Οδού, σε απόσταση 15χλμ από το λιμάνι του Πειραιά και 8χλμ. από το λιμάνι της Ελευσίνας. Η εγγύτητα των εγκαταστάσεων με βασικούς οδικούς άξονες και λιμένες διευκολύνει και βελτιστοποιεί το κόστος μεταφοράς των προϊόντων μας.