ΕΜΕΚ A.E. ΕΣΠΑ Image

Ποιότητα

Ο όμιλος ΕΜΕΚ παρέχει προϊόντα και υπηρεσίες υψηλής ποιότητας για περισσότερα από 50 χρόνια.

Οι εταιρείες του ομίλου ΕΜΕΚ ανέπτυξαν και εφαρμόζουν σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001:2015.

Για να διαβάσετε την πολιτική ποιότητας κάντε click εδώ.

Επιπρόσθετα, η ΕΜΕΚ Α.Ε. διαθέτει τις ακόλουθες πιστοποιήσεις:

Το τμήμα διαχείρισης ποιότητας, διαθέτει πιστοποιημένο προσωπικό που μπορεί να εκτελέσει ελέγχους VT, LPT, MT, UT, RT κατά ΕΝ473 (ΕΝ ISO 9712) και SNT-TC-1A.

Επιπρόσθετα, η επιθεώρηση των βαφών γίνεται από προσωπικό που διαθέτει πιστοποίηση FROSIO και NACE.

Σε περίπτωση που απαιτηθεί, ο όμιλος ΕΜΕΚ αναθέτει σε εξειδικευμένους εξωτερικούς συνεργάτες την εκτέλεση ελέγχων πέραν των ανωτέρω. Η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων γίνεται σε συνεργασία με το τμήμα διασφάλισης ποιότητας της εταιρείας μας.