ΕΜΕΚ A.E. ΕΣΠΑ Image

Βαριές Μηχανολογικές Κατασκευές

Οι σύγχρονες εγκαταστάσεις μας σε συνδυασμό με τον πολύχρονη εμπειρία μας μας καθιστούν έναν από τους μεγαλύτερους κατασκευαστές στην Ελλάδα.
 

Παρουσίαση

Βαριές Μεταλλικές Κατασκευές

Προσφέρουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες στους πελάτες μας που περιλαμβάνουν τη μελέτη, το σχεδιασμό, την παραγωγή και τον ποιοτικό έλεγχο βαριών κατασκευών στους παρακάτω τομείς:

  • Χαλυβουργία
  • Εργοστάσια Παραγωγής Τσιμέντου
  • Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
  • Αμυντική Βιομηχανία
  • Διυλιστήρια
  • Γερανούς Λιμένος & Γερανογέφυρες
  • Γέφυρες
  • Μεταλλικά Κτίριαειδικών απαιτήσεων

Οι κτιριακές υποδομές και ο μηχανολογικός εξοπλισμός που διαθέτουμε μπορούν να υποστηρίξουν την κατασκευή τμημάτων εξοπλισμού με βάρος μέχρι 80t.

Οι μηχανικοί και το εξειδικευμένο προσωπικό έχουν εμπειρία στην κατασκευή με όλους τους κοινούς χάλυβες, κράματα χαλύβων & ανοξείδωτους χάλυβες. Η διαδικασία παραγωγής είναι πιστοποιημένη κατά ISO 9001.

Οι συγκολλήσεις γίνονται από πιστοποιημένους συγκολλητές χρήση των κατάλληλων μεθόδων (FCAW/GMAW/GTAW/SAW/SMAW) με την επίβλεψη έμπειρων πιστοποιημένων Μηχανικών Συγκόλλησης κατά IWS. Το τμήμα ποιότητας διαθέτει μεγάλη εμπειρία και σύγχρονο πιστοποιημένο εξοπλισμό για όλους τους μη καταστροφικούς ελέγχους (NDT): Οπτικός, Υπέρηχοι, Μαγνητικός, Διεισδυτικά Υγρά, Ραδιογραφίες.

Συμπληρωματικά, σε περίπτωση που απαιτείται, στις κατασκευές γίνονται μηχανουργικές κατεργασίες.

Τέλος σε όλες τις κατασκευές μπορεί να γίνει Μεταλλοβολή (σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα), Βαφή, Επιμετάλλωση, Επιλαστίχωση, Γαλβάνισμα ή άλλη τελική επεξεργασία σύμφωνα με τις απαιτήσεις του πελάτη.