ΕΜΕΚ A.E. ΕΣΠΑ Image

Ναυπηγεία Σκαραμαγκά

ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & EPC, ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Αναβάθμιση υποδομής Ελληνικών Ναυπηγείων ΑΕ στα Ναυπηγεία Σκαραμαγκά.

Μέσα στο Έργο

Μελέτη, Προμήθεια υλικών, κατασκευή, ανέγερση και θέση σε λειτουργία (Έργο turn-key συνολικού προυπολογισμού 55.000.000€) για την Ferrostaal AG των παρακάτω εγκαταστάσεων:

1. Hangar υποβρυχίων διαστάσεων MxΠxY 26x96x48m και Κτίριο γραφείων συνολικού βάρους 6.000tn

2. Λιμενικό Έργο με σύστημα ανέλκυσης-καθέλκυσης υποβρυχίων

3. Ειδικός μηχανολογικός εξοπλισμός ανύψωσης και μεταφοράς υποβρυχίων