ΕΜΕΚ A.E. ΕΣΠΑ Image

ΔΕΗ Μεγαλόπολης

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΚΑΙ ΠΕΤΡΕΛΑΪΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ, ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

Κατασκευή μονάδας αποθείωσης στην 3η μονάδα Δεη Μεγαλόπολης

Μέσα στο Έργο

Προμήθεια υλικών, κατασκευή, ανέγερση και θέση σε λειτουργία μονάδας αποθείωσης καυσαερίων της 3ης Μονάδος ΔΕΗ Μεγαλόπολης ισχύος 300MW και συνολικού προυπολογισμού 30.000.000€ για την ALSTOM Power Italia.

Το έργο περιελάμβανε τις παρακάτω εργασίες:

1. Χωματουργικές Εργασίες

2. Έργα Πολιτικού Μηχανικού

3. Βιομηχανοποίηση Μηχανολογικών κατασκευών

4. Ανέγερση Μηχανολογικού εξοπλισμού

5. Θέση σε λειτουργία της μονάδος