ΕΜΕΚ A.E. ΕΣΠΑ Image

Τα Νέα μας

Ανακοίνωση Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης της εταιρίας ΕΜΕΚ Α.Τ.Ε από την εταιρία ΕΜΕΚ Α.Ε

Ανακοινώνουμε ότι η θυγατρική εταιρία ΕΜΕΚ Α.Τ.Ε. θα συγχωνευτεί από την ΕΜΕΚ Α.Ε. 
Περισσότερες πληροφορίες στους παρακάτω συνδέσμους: 
 
Αναζήτηση