ΕΜΕΚ A.E. ΕΣΠΑ Image

Τα Νέα μας

Πρόσκληση σε ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων 04/09/2020

Καλούνται οι μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΜΕΚ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ΕΜΕΚ Α.Ε.», σε ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας που βρίσκονται στο Δήμο Ασπροπύργου Αττικής και επί της Λεωφόρου Μεγαρίδος (θέση Μαύρη Ώρα), την 4η Σεπτεμβρίου 2020, ημέρα της εβδομάδος Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ.

Περισσότερες πληροφορίες εδώ
Αναζήτηση