ΕΜΕΚ A.E. ΕΣΠΑ Image

Τα Νέα μας

Δημοσίευση Εγκεκριμένων Οικονομικών Στοιχείων για το έτος 2019

Τα Εγκεκριμένα Οικονομικά Στοιχεία για το έτος 2019 έχουν αναρτηθεί και είναι διαθέσιμα στην ενότητα Όμιλος ΕΜΕΚ - Οικονομικά Στοιχεία & Γενική Συνέλευση Μετόχων.

Δείτε εδώ τα Οικονομικά Στοιχεία

Αναζήτηση