ΕΜΕΚ A.E. ΕΣΠΑ Image

Τα Νέα μας

Πρόσκληση σε ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων 07/09/2022

Καλούνται οι μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΜΕΚ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ΕΜΕΚ Α.Ε.», σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την 7η Σεπτεμβρίου 2022, ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ.στην Αίθουσα «ΑΙΣΧΥΛΟΣ» του Ξενοδοχείου «ELEFSINA HOTEL», το οποίο βρίσκεται στο Δήμο Ελευσίνας Αττικής, επί της οδού Δήμητρος αριθ. 55,

Περισσότερες πληροφορίες εδώ

Αναζήτηση