ΕΜΕΚ A.E. ΕΣΠΑ Image

Τα Νέα μας

Πρόσκληση σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων 31/01/2022

Καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΜΕΚ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ΕΜΕΚ Α.Ε.», σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 31η Ιανουαρίου 2022, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ., η οποία (Γενική Συνέλευση) θα διεξαχθεί, με σκοπό την αποφυγή της εξάπλωσης και περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης και με χρήση ηλεκτρονικών μέσων, χωρίς τη φυσική παρουσία των μετόχων στον τόπο διεξαγωγής της. Περισσότερες πληροφορίες εδώ

Αναζήτηση