ΕΜΕΚ A.E. ΕΣΠΑ Image

Τα Νέα μας

Βιώσιμη ανάπτυξη – αξιολόγηση με κριτήρια ESG

Η ΕΜΕΚ Α.Ε. υιοθετώντας νέες πρακτικές για την βιώσιμη ανάπτυξη, με στόχους την κοινωνική προσφορά, τη μείωση του περιβαλλοντικού και ενεργειακού αποτυπώματος και την αποτελεσματικότερη εταιρική διακυβέρνηση, αξιολογήθηκε σύμφωνα με τα κριτήρια ESG.

Περισσότερες πληροφορίες εδώ

Αναζήτηση